ปิดชั่วคราว!! เริ่ม 11 มค. 64

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดระลอกใหม่
ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ
ทางฮิโนกิแลนด์จึงร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19
จึงขอปิดให้บริการเข้าเที่ยวชมสถานที่
เป็นการชั่วคราว
เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มค. 2564 เป็นต้นไป
จนกว่าสถานการณ์โควิด – 19 จะเป็นคลี่คลายกลับมาเป็นปกติ
ร่วมหยุดเชื้อเพื่อชาติ
สวมหน้ากากอนามัย
หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
และสแกนไทยชนะ
😷🧼🧴📱
ด้วยความห่วงใย
ฮิโนกิแลนด์🙏🏻
0