ปิดบริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19
อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 
ทางฮิโนกิแลนด์ จึงขอปิดให้บริการนักท่องเที่ยวชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ในส่วนการจำหน่ายสินค้า ลูกค้ายังสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้
ทั้งผ่านเว็ปไซค์ และทาง Facebook Fanpage : Hinoki Land ได้ตามปกติ

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ

0