ประตูคามินาริ

ประตูคามินาริ เดิมสร้างขึ้นในยุคของไทระ โนะ คิมิมาสะ ในปีเท็งเงียวที่ 5 (ปี 942) และย้ายมาสร้างใหม่ ณ สถานที่ปัจจุบันในภายหลัง หลังจากเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ มีการสร้างขึ้นใหม่อีกหลายครั้ง ประตูคามินาริในปัจจุบันได้รับเงินบริจาคจากคุณมัตสึชิตะ โคโนสุเกะ ผู้ก่อตั้งพานาโซนิค และสร้างใหม่อีกครั้งในปี 1960

 

โคมไฟใหญ่สีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของประตูคามินาริ สร้างขึ้นโดยผู้ผลิตโคมไฟในเกียวโต โดยมีการแกะสลักคันจิ “คามินาริ” ที่ดึงดูดสายตาก่อนสิ่งอื่นใด ตัวโคมไฟสีแดงสูง 3.9 เมตร กว้าง 3.3 เมตร หนักประมาณ 700 กิโลกรัม เป็นโคมไฟที่ใหญ่ตระการตา และห้ามพลาดชมรูปสลักมังกรอันแสนประณีตที่ส่วนฐาน