ฮิโนกิแลนด์

อาณาจักรไม้หอมฮิโนกิแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย
บนพื้นที่ 83 ไร่ ที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โอบล้อมด้วยขุนเขาล้อมรอบ ลำน้ำฝาง และพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน

จุดเด่นสำคัญของฮิโนกิแลนด์
ด้านหน้าโครงการเป็นเสาโทริอิแบบเรียวบุ ที่จำลองมาจากเสาโทริอิกลางน้ำประตูใหญ่แห่งศาลเจ้าอิทสึคุมิชะ เมื่อเข้ามาถึงด้านหน้าโครงการจะพบซุ้มประตูโคมแดงขนาดใหญ่ ที่จำลองมาจากซุ้มประตูคามินาริมง หรือฟุไรจินมจากวัดอาซากุสะ ซึ่งใต้โคมแดงนั้นมีประติมากรรมมังกรแกะสลัก ซึ่งซุ้มประตูแห่งนี้เป็นซุ้มประตูมงค เมื่อเดินผ่านใต้โคมแดงไปแล้ว จะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้ตัวบุคคลนั้นๆ

ผ่านจากซุ้มประตูจะเจออุโมงค์เสาโทริอิ (Torii Gate) จำลองมากจากอุโมงค์เสาโทริอิศาลเจ้า Fushimi Inari Taisha (ฟูชิมิอินาริ) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “ศาลเจ้าจิ้งจอก” เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเกียวโต จำนวน 88 คู่ตามหลักเลขมงคล ทอดยาวเรียงรายไปจนถึงตัวปราสาทฮิโนกิ และเมื่อเดินมาจนสุดอุโมงค์ จะได้พบกับเสาโทริอิต้นใหญ่ หน้าปราสาทฮิโนกิ เป็นการนำเสาโทริอิเสาประตู Romon Gate ต้นที่ใหญ่ที่สุดในศาลเจ้าฟูชิมิมาประยุกต์สร้างขึ้น

จุดที่เป็นไฮไลท์ของโครงการ คือ ปราสาทฮิโนกิ 4 ชั้น ที่สร้างขึ้นจากไม้สนฮิโนกิ ที่ขึ้นชื่อว่า เป็นไม้ชั้นสูงของญี่ปุ่น เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปราสาท 4 ชั้นนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปราสาทคินคาคุจิ หรือปราสารททอง ชั้นบนสุประดิษฐานพระพุทธชินราช เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สักการะ ชั้น 3 ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้ท่อนฮิโนกิท่อนเดียว โดยเป็นการแกะสลักด้วยมือทั้งองค์”

ฮิโนกิแลนด์ เปิดทำการเวลา 08.00 – 17.00 น.ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ภายในโครงการยังมี บริการเช่าชุดสไตล์ญี่ปุ่น ให้ใส่เที่ยวถ่ายรูป อีกทั้งฮิโนกิช็อป และแจแปนทาวน์ที่มีสินค้าให้เลือกซื้อของน่ารักๆ แบบญี่ปุ่นติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วย หรือเลือกซื้ออาหารของอร่อยๆ รับประทาน และมีศูนย์อาหารฮิโนกิฟู้ดเซ็นเตอร์ให้บริการแล้วค่ะ

0