บ้านไม้หอมฮิโนกิ

        ฮิโนกิ  แปลว่า “ต้นไม้แห่งไฟ”  ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อมาแต่โบราณว่า  ฮิโนกิเป็นไม้ศักสิทธิ์  นำมาใช้จุดในพิธีสำคัญต่างๆ  เป็นไม้มงคลจึงนำมาสร้างสถานที่สำคัญต่างๆ  เช่น  ปราสาทโอซาก้า วัดโฮริจิ วัดโชวโซอิน และวัดอาซากุสะ  เป็นต้น  เนื่องจากคุณอนิรุทธิ์  จึงสุดประเสริฐได้ไปใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา  19  ปี  มีความผูกพันกับไม้ชนิดนี้มาก  จึงตั้งใจสร้างบ้านจากไม้หอมฮิโนกินี้ขึ้นที่  ต.ปงตำ   อ.ไชยปราการ   จ.เชียงใหม่  เมื่อปีพ.ศ. 2549
บ้านไม้หอมฮิโนกิ   เป็นบ้านไม้หอมหลังแรก  และหลังเดียวในประเทศไทย  ที่ใช้ไม้หอมสร้างทั้งหลัง   ไม้ฮิโนกิเป็นไม้ที่มีกลิ่นอโรมาเธอราพี  ช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์  ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย  และมีประโยชน์ต่อสุขภาพใน
หลายๆ ด้าน ท้ังนี้เนื้อไม้ยังสามารถป้องกันเชื้อรา และแบคทีเรีย

        แรกเริ่มบ้านไม้หอมฮิโนกินั้นสร้างขึ้นเพื่ออยู่อาศัย   เป็นงานสถาปัตยกรรมออกแบบที่ผสมผสานระหว่างไทย – ญี่ปุ่น  โดยใช้ไม้หอมฮิโนกิที่มีอายุหลายร้อยปี  ประกอบขึ้นเป็นตัวบ้าน   ตั้งแต่การสร้างพื้นบ้านไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์
ไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้า  เตียงนอน  เก้าอี้  ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยช่างไม้ฝีมือดี  เนื่องด้วยไม้ฮิโนกิเป็นไม้ที่มีคุณค่า  คุณอนิรุทธิ์จึงได้เล็งเห็นประโยชน์ของไม้ และเยื่อไม้ที่เหลือใช้ จึงนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน น้ำมันไม้หอม เครื่องสำอางจากน้ำมันไม้หอม หมอนสุขภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มที่นอนสุขภาพจากไม้หอมที่ประยุกต์ใช้รูปแบบการทำที่นอนตามแบบโบราณ จึงเกิดการกระจายรายได้ให้กับชุมชน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมรายได้ให้แก่ชาวบ้านที่ว่างเว้นจากงานเกษตรกรรมสามารถพึ่งพาตัวเองได้

        ต่อมาจึงเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน   ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น   ชมความงามของบ้านไม้หอมและตัวบ้าน   ชมขั้นตอนการผลิตที่นอน   และหมอนสุขภาพจากไม้หอมฮิโนกิในรูปแบบ Handmade
ผ่อนคลายด้วยการนั่งจิบกาแฟ และแวะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชาวบ้านในชุมชน บ้านไม้หอมฮิโนกินั้นเปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าชม 

        ** ปัจจุบันบ้านไม้หอมฮิโนกิได้ปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างถาวร
เราขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับบรรยากาศเมืองญี่ปุ่นจำลองได้ที่ HINOLI LAND **

0